Geçmişten Günümüze Evlilik Kavramı

Geçmişten Günümüze Evlilik Kavramı

Geçmişten günümüze evlilik kavramı

Geçmişten günümüze evlilik kavramı; kültürlere, geleneklere, din ve inançlara göre farklı anlamlar kazanmıştır. Aile toplumun temelidir ve zaman içinde farklı değişikliklere uğramıştır. Bundan sonra da farklı etkenlere göre değişmeye devam edecektir.

Evlilik, toplumun ihtiyaç duyduğu bir yapıdır. Toplumsal birliğin ve devamlılığın sağlanması için evlilik kurumuna her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Evlilik, günümüzde çerçevesi belirlenmiş bir yapı gibi görünse de sonraki nesiller, bu kurumu farklı etmenlere göre değiştirecektir. Geçmişten günümüze evlilik kavramı hakkında bilgi verelim.

Evlilik Algısındaki Farklılıkların Nedeni

Her toplumda evliliğin farklı biçimlerde algılanmasının nedenleri vardır. Evlilikle ilgili farklı uygulamaların geliştirilmesinin sebepleri arasında şunlar sayılabilir:

  • Din
  • Coğrafya
  • Kültür
  • Irk

Bütün bu unsurlar, evlilik kavramının tarih boyunca değişmesine yol açmıştır.

Geçmişten Günümüze Evlilik Kavramı

Evlilik, aşkla yakından ilişkili bir kavramdır. “Aşk” kelimesi Farsçadan gelmiştir ve “sarmaşık” anlamındadır. “Kur” kelimesi de evlilikle alakalıdır. Kur, sonucu uzatmak demektir. İlk aşk mektubu, M.Ö 2.500’da, Mezopotamya’da, Sümer kralı Kral Su-Sin’in karısı tarafından taş tablete yazılmıştır. Evlilikle ilgili ilk belge, Mezopotamya’da bulunmuştur. Flört, 1598’li yıllarda dalga geçmek anlamında kullanılmıştır. Ardından davet ve kur anlamı da kazanmıştır. Romalıların düğün kurabiyelerini ufalayarak gelinin başından atması bereketin sembolü olarak görülmüştür. Roma’da gelin ile damat aynı kurabiyeyi yerdi ve bu da günümüzün düğün pastasının atasıdır. Yunanlılar, yüzüğü sol parmağa takıyordu. Bunun nedeni de burada bulunan damarın kalbe gitmesidir.

Evlilik Teklifi Ankara

Farklı Toplumlarda Evlilik

Her toplumda evlilik, değişik biçimlerde anlaşılmıştır. Mesela Çin’de evlilik aşk esasına göre kurulmaz, ailelerin iradesine göre gerçekleşirdi. Aileler hazırlıkları yapar ve çiftleri evliliğe yöneltir. Eski Yunan’da aşk oldukça önemlidir ve evlilik aşka bağlı olarak gerçekleşir. Sümerlerde, evlilik için farklı yasalar ve kurallar vardır. Anne ve baba, çocuklar üzerinde aynı haklara sahiptir. Ancak erkeği kayıran farklı kurallar vardır. Erkek aldatılırsa kadın öldürülür. Kadının çocuğu olmuyorsa erkek onu boşayabilir. Mısır’da, Firavunlar, tahtın başkasının eline geçmemesi için kardeşleriyle evlenmiştir. Bu da halk tarafından benimsenmiş, insanlar kardeşleriyle evlenmiştir. Kadın hakimiyetinin egemen olduğu Mısır’da boşanma sayısı daha azdır.

Menü